9. November 2020

9. November 2020

Ikke et brugbart billede i dag, og heller ikke kikkerten kunne hjælpe til. Lyset var nok for dårligt, sådan at det ikke kan ses om det er knobsvaner eller sangsvaner. Svane sp. hedder det så.

Hun og Han Stor Flagspætte kom forbi i haven, ligesom to Tyrkerduer. Inklusiv svanerne blev det til 18 fuglearter set fra matriklen i dag – alle i en times tid.

Skoven har tabt stort set alt blad.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube