10. November 2020

Pludseligt var der 10 Halemejser i haven, som lod sig fotografere og så forsvandt de igen. Sikke en fint oplevelse. Det var både den Nordlige variant og den Europæiske. Hele familien kunne se og nyde det i flere minutter. Så fint.

Det blev også til en tur på Næsset ved Skanderborg Sø, hvor der blev observeret omkring 280 Blishøner og nogle Troldænder og Hvinænder. Det er faktisk slet ikke dårligt for Skanderborg Sø, som ofte kan være lidt stille.

16 Fuglearter registreret i dag. En god dag.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube