8. November 2020

Kort tur ved Stilling, hvor familien så disse Rådyr og en Fasan, hvilket stillede alle godt tilfreds.

Hist og pist i haven og omgivelsen blev det til 14 observationer af Fugle. Det er sjovt at lægge mærke til hvad man ser, fordi det er en fornøjelse lige megeet hvor man er. Om det nu ar undervejs, på supermarkets parkeringsplads eller hvor nu ellers. Man kan vel altid se noget.
Bar jeg også havde godt styr på Mågerne, så kunne jeg også tilføje dem.

Datteren så faktisk også en stor flok Gæs som fløj over området, og samtidigt så sønnen en anden flok. Men begge flok kunne ikke entydigt identificeres som Grågæs, selvom den ene nok ret sikker var.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube