7. November 2020

Største oplevelse i dag var ubetinget disse Skarve som fløj over huset. Igen var det sønnen der gjorde mig opmærksom på det. Jeg fumlede lige med kameraen og ramte ikke det rigtige øjeblik til at kunne tage nogle gode billeder af dem, men jeg tælte (mere end) 200 Skarve som i V-form fløj over huset.
Så lærte jeg at Skarve altså er mest af alt trækfugle, med nogle som overvintre i Danmark.
Jeg mindes ikke at have set trækkende Skarve før.

Ellers var Rødhalsen til stede igen i dag, 2 Sumpmejse og 1 Tyrkerdue.
Desværre blev det ikke til flere observationer på denne fine dag.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube