6. November 2020

Noget uroligt dag, med ikke for meget nærvær i naturen desværre. Jeg har dog god energi fra den flotte dag i går tilbage.

Rødhalsen var meget synligt i haven i dag, i længere tid.

Fra bag skrivebordet kunne jeg se at der kom en flok sjagger eller vindrossel forbi, uden dog at kunne identificere dem.

Før det havde der allerede været en flok småfugle. Nogen har set en flok kvækerfinke i området i går, men heller ikke her kunne jeg identificere dem. De var allerede væk inden jeg nåede at komme til et vindue.

Fandt en hjemmeside med gå ruter i Skanderborg kommune. Det ligner at der er flere ruter som jeg gerne vil se nærmere på.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube