4. December 2020

Efter den havde været alt for hurtigt i går. lykkedes det i dag at tage billeder af Spurvehøgen. Desværre fra bag vinduet, men den er dog fint genkendeligt.
Jeg havde også i 4 timer forsøgt at få nogle bedre billeder med min kamera/lens kombination, uden noget heldt. Men Når der kommer et fint emne flyvende ind i haven, går det straks bedre.

For første gang var der også 2 Skovskader samtidigt i haven. Jeg har nogle dårlige billeder af 1 af den, men jeg har ikke haft mulighed for at udarbejde den, da jeg er fuld optaget af RAW programmer, lenser og indstillinger. Jeg håber jeg kan indhente det.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube