5. December 2020

5. December 2020

Stadigvæk dårligt vejr fordi det er så gråt og mørkt. Skyet hele dagen, men jeg så dog solen en enkelt gang mellem en lille åbning mellem skyerne omkring kl 14:45 -da var den allerede godt på vej ned, så det blev til et svagt lys og lyserød omkring.

Men Skarvene er jo synligt på billedet, og det er første omgang meningen. Der var 60 af dem som fløj over landsbyen. Heldigvis havde jeg tid til at løbe til kameraet, finde nøglen til døren og løbe udenfor.
ISO er jo hele tiden meget højt med dette mørke vejr, så flot bliver det vel ikke.

Der var også en Rød Glente igen i dag, som måske fremprovokerede at en gruppe af cirka 500 til 600 Krage (Alliker og Råger) kom fra Skoven flyvende over vores hus.

Det lykkedes mig ikke endnu at tilmelde mig en prøve boligbirding December, som skulle varme op til forårets store boligbirding dyst. Måske i morgen. Der er vel altid en ny chance.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube