30. November 2020

Har set på video af det Hollandske “Vroege Vogels” fjernsynsprogram omkring Veluwezoom, et stort skovområde i Holland. Isør den del hvor de undersøgte hvad der sker med et kadaver i forskellige situationer var meget interessant.

Tårnfalken er i de seneste uger oftere at finde i de tre træer som vi og vores nabo har i vores have ud mod marken. Den virker ikke særligt bange for børnene eller andre, og flyver først relativt sent op.
I dag blev den også set flyvende mellem husene i området. Er føde allerede svære at finde?

Igen en observation af en Rødhals i haven. Det ville være interessant at lave grafikken omkring antallet af observationer igen, fordi det er mange flere i øjeblikket end i de tidligere måneder.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube