28. September 2020

Så Boligfugl er åbenbart slut igen, der er ingen nyt formular at downloade på DOF’s hjemmeside.
Sidste måneds rekord af 41 fuglearter set eller hørt fra matriklen bliver altså stående.

Nu er det så spørgsmål om jeg skal fortsætte. Fordi jeg kan ikke lade være med at se ud af vinduet eller ud i det blå, og lister bliver der nok lavet.

I dag talte jeg fuglearter igen i hvert fald, men nu i en halv time, plus nogle løse observationer før og efter. 15 arter i alt, 3 observationer af i alt 5 Skarve var nok det mest iøjnefaldende.
Det ville være fint hvis jeg begynder at bruge alt information til noget.

Det er nok blevet tid til at begynde at tænke på regnearke og tabeller.

Men først vil jeg se om jeg kan få taget nogle billeder gennem teleskopen med en mobiltelefonholder. Den er nemligt i dag ankommet.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube