27. september 2020

Dagens mest imponerede oplevelse, denne storkennæb i vejkanten. Så fint en blomst, så normalt og samtidigt specialt.
Fundet på en tur gennem skov og mark med familien. Der er ikke så meget tid til fordybbelse endnu, på sådan en tur med børnene. Men vi kunne dog høre Stor Flagspætte og Spætmejsen, og så mange Skovskarnbasser og en del svamper.

Og, så dejligt når tingene virker, på den sidste dag af Boligfugl september alligevel en Rød Glente, langt væk på horisonten. Men den kløftede hale og vingetegning er synligt. Det giver lidt af et sus når man kan genkende en art på så stort afstand.

Og dermed endte Bolgifugl September på 41 arter. Ret tilfredsstillende. Det bliver svært at slå.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube