26. september 2020

Flot efterårsvejr, stille og frisk.

Stor Flagspætte i haven igen, den kiggede ved fugleplatform, kirsebærtræ og Rødtjørn før den fløj videre. Det må være nemt at få den oftere ved at tilbyde det rigtige foder.

Ellers spætmejse, sumpmejse og tyrkerduen igen.

Første optræk til mejsetog, i og med at det kan være meget stille i haven i langt tid, men pludseligt kan der være fugle alle veje.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube