26. Juli 2020


Det var en ud af 8 unge blishøner, i en sø tæt på som jeg ikke anede eksisterede, selvom jeg kommer forbi ofte flere gange om dagen. Men på grund af børnenes begyndende cykelture får jeg øjne på nye steder.

Sønnen fandt også denne Frø på samme sted, så det var faktisk et godt resultat for et spontant og kort cykeltur. Det handler om at være udenfor, så kan man få oplevelser.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.