26. Juli 2020

26. Juli 2020

Det var en ud af 8 unge blishøner, i en sø tæt på som jeg ikke anede eksisterede, selvom jeg kommer forbi ofte flere gange om dagen. Men på grund af børnenes begyndende cykelture får jeg øjne på nye steder.

Sønnen fandt også denne Frø på samme sted, så det var faktisk et godt resultat for et spontant og kort cykeltur. Det handler om at være udenfor, så kan man få oplevelser.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube