Tag: Blishøne

  • 26. Juli 2020

    26. Juli 2020

    Det var en ud af 8 unge blishøner, i en sø tæt på som jeg ikke anede eksisterede, selvom jeg kommer forbi ofte flere gange om dagen. Men på grund af børnenes begyndende cykelture får jeg øjne på nye steder. Sønnen fandt også denne Frø på samme sted, så det var faktisk et godt resultat…