25. Juli 2020

Den var synligt så snart gardinerne blev åbnet, og det er, på nær en meget slit overvinterer, året første og længe ventet. Billeded er taget fra terassen, men kunne godt være taget fra vinduet. Nogle gange er der nogle flotte observeringer lige foran en.

Denne Dagpåfugleøje må være helt ung og frisk, måske tører den vingerne endnu. Farverne er så strålende og der er ingen slitage at se.

Senere på dagen har jeg ingen undret mig over de svage farver af nogle musvitter på en foderinstalation. Det er lige før at jeg tror at det er sortmejser, men de har ikke en streg på brystet kan jeg forstå. Der var i hvert fald en Sumpemejse imellem dem. Og det lignede dermed som om der var 4 eller 5 sort hvide fugle. Men måske er det lysfald på dette sted.

Jeg skal se på det igen i hvert fald.

Jeg købte 3 fuglebøger til hver 10 kr i dag:

“Værd at Vide om Fugle” af Tommy Dybbro, DOF, Københaven 1981
“Vidste du det om Fuglene”, af Neil Ardley, Carlsen 1977
“Bornholms Fugle”, af Benny Génsbøl, Herluf Andersens Forlag. Udgivet i samarbejde med DOF. 1973


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube