25. Oktober 2020

Desværre mislykkedes de eneste billeder jeg tog i dag, af Kongepen i Anebjerg. De var 3x så stor og højt end i vores forhave, så jeg tvivlede nærmest om det nu var Kongepen. Den kan åbenbart blive op til 50 cm. højt, men denne var endnu højere.
Træls at billeder mislykkedes. Men nu ved jeg hvor planten står, og som regel bliver de stående i et rum tid. Jeg må heller smutte forbi en gang, fordi nu bliver jeg lidt nysgerrigt.

2 Spætmejser igen ved foderbrættet. Og en Dompap (han), som ikke ses helt så ofte disse dage.

Omkring kl 16 kom der en flok Alliker forbi, og faktisk lidt flere, og flere, og da jeg startede med det samme med at tælle, kunne jeg nå op til 2000 Kragefugle. Halvejse begyndte jeg nemligt at tvivle på om det nu var Alliker allesammen, og da familien var i gang med noget nøjedes jeg så med “Kragefugle”.
Men det var mange.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube