24. Oktober 2020

Stille dag.
Børnene legede i haven i Rønnebærtræet. Efter noget tænkepause spurgte jeg dem at lege et andet sted.
Omkring rønnebærtræet er der nemligt noget krat, hvor de normalt ikke kommer. Det er cirka 3 meter gange 4 meter. Det er sådan set det eneste sted hvor der er krat som ikke bliver forstyrret.
Det var lidt mærkeligt at begrænse børnene, men jeg forklarede dem at det er problemen i dagens Natur, at vi mennesker bruger alt til alt muligt. At det er en god ide at have et lille stykke hvor naturen kan være naturen.
Det er netop i det krat at Dompapen enten har haft rede eller har skjulet sig hver dag. Måske kommer der pindsvin, måske sker der noget andet der.
Og at det er godt med et lille område som får lov til at være lidt hemmeligt, lidt specialt, hvor man ikke rigtigt ved hvad der forgår bag bladene og grenene.

Så må de klatre i Kirsebærtræet og Rødtjørnen, og gå igennem krattet midt i haven.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube