22. December 2020

Ovenstående billede er fra en tur til Mossø med familien. Det er sikkert en Hvinand, men jeg er bare lidt forvirret over den orange næb. Måske er det lyset det snyder.

Det var et blæsende vejr, Mossøen var noget oprørt, hvilket betød at man i første omgang kun kunne se bølger. Først efter et stykke tid begyndte man at opdage at de sædvanlige ænder som Troldand og Hvinand alligevel var der.

En Sangsvane fløj over, og en flok grågæs kunne ses flyvende noget længere væk, lavt over vandet.

Det var forfriskende og flot at gå på det lille strand i dette vejr. Ikke alt for langt dog – det ville bliver lidt for koldt.

Tiden er knap til at udarbejde alle billeder som der hurtigt blev samlet, men forhåbentligt kan jeg indhente det snart.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube