21. December 2020

Dagens korteste dag bod såmænd på lidt solskin. Man kunne i hvert fald se hvor solen var.

Men vi så ellers ikke ret meget, selvom vi kørte en lille omvej hjem fra indkøb.
Denne Klokke plant trækker dog opmærksomheden herhjemme, da den blomster på den korteste dag, stående ved en væg hvor der aldrig kommer sollys. Det må være husets varme som hjælper den.

Vi så et afsnit af DR serien fra 2014 kaldet “Vilde Huse”, om den finske arkitekt Marco Casagrande. Ideerne om at naturen burde være en stor del af byen/huse var meget intrigerende. Og at menneskene tager myg og giftige slange med som oplevelse i et forsøg på at bo tættere på naturen er interessante.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube