21. Oktober 2020

21. Oktober 2020

Det meste af dagen var meget tåget, hvilket ofte betyder at fuglene søger den beskyttende (?) haven lidt mere. Så ingen observeringer af overflyvende eller trækkende arter eller Røde Glenter over skoven, men masser af fugleliv i haven.
Det var faktisk så meget at det var svært at vælge hvor man skulle se hen. Der var selvfølgeligt den sædvanlige gruppe af omkring 10 Skovspurve, og der var Blåmejser, Musvitter, Bogfinker og mindst 7 Solsorte og 6 Vindrossler som blev i og omkring haven i flere timer.
Og så var der også den fotograferede Skovskade, som denne gang var så tappert at virkeligt besøge haven, gå rundt i grasset og besøge kirsebærtræet flere gange.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube