20. Oktober 2020

De ærgrede mig at jeg nok havde hørt en vandrikse for 2 dage siden, uden at vide det. Så i dag tog jeg tilbage og spiste morgenmad i fugletårnet af Tåstrup Sø. Og som kan høres i lydfragmentet lykkedes det indenfor en time at få tre fragmenter med lyd af en Vandrikse. De tre er sat sammen til en lydoptagelse. Jeg afventer lige iNaturalist til at bekræfte at det er art nr 103: Vandrikse.
Men jeg er egentligt sikker.

Det var også herhjemme en god fugledag, med Stær i græsset, en Sjagger så fint i træet, og da jeg kom hjem fra min tur 2 Stillits i træet. Og dem har jeg ikke så tit set i haven. Det kunne næsten ikke være bedre.

Jeg vil se på billederne af turen i morgen, men jeg kan allerede se at alle billeder af småfugle er ikke til at identificere. De er for uskarpt of for langt væk.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube