19. Oktober 2020

Det er vel lidt utroligt, efter flere uger uden nye arter, ny næsten 4 på en række. Dagens art, nummer 102 på den nye livsliste: Vindrossel. Den måtte nok komme på et eller andet tidspunkt, fordi de var ofte i vores have sidste vinter.
Men dagens observationer var nok lidt tidligere end forventet, og gjort fra bag komputeren, da jeg kunne se den fra vinduet.

“næsten 4 på en række”, fordi efter Sjagger og Topmejse, var der en dag ved Tåstrup Sø, og set i bagspejlet er jeg 90% sikker på at vi hørte en Vandrikse. Men 90% er ikke 100%, så jeg kunne godt tænke mig at komme til samme sted igen og se om jeg kan optage lyden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube