20. September 2020

Stille dag uden store oplevelser.

Spætmejsen kom kort forbi ved Kirsebærtræet. En Bogfinke dykkede op i toppen af den samme træ og så lidt nervøs rundt. Den forsvandt igen, men mon ikke at der kommer flere bogfinke når det bliver koldere. Rekoneseringen er i hvert fald i gang.
En Tyrkerdue kom på foderplatformen igen, den bor åbenbart i området, men bliver ikke så ofte set.
Og mon ikke at vi så en Spurvehøg, sønnen gjorde opmærksom på en anderledes fugl som sad på grenen, igen i kirsebærtræet , men den fløj ud af billedet med det samme.

6 Luftballoner som fløj meget lavt fra Skanderborg Sø til Fruering var nok den største oplevelse i dag.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube