21. September 2020

Ikke set i haven siden den 24. April 20: Rødhals.
Og sammen med en sumpmejse blev det så alligevel art nr 39 og 40 til Boligfugl.

Det var allerede en fint dag, med en Stor Flagspætte og en Spætmejse i haven. Det var nok på grund af tågen at det var så forholdsvis travlt i dag. Det blev til 20 arter i dag.

Jeg hørte også programmaet Genstart på dr.dk omkring biodiversitet med Rasmus Ejrnæs, og kunne forstå hele konceptet med nytte, skælneevne og ligelighed bedre end før. Det var godt at høre.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube