20. November 2020

(Flot Dato)

En ny tur til Adslev Skov i dag, som var fint og flot, men ikke helt så spektakulairt som turen for nogle dage siden. To Store Flagspætter som “legede” i længere tid med hinanden var nok det mest iøjnefaldende.
Jeg forsøgte at se om ikke jeg kunne finde Vandstær igen, men prøvede ikke for meget, fordi jeg ikke ville forstyrre dem.

Nogle stykker gras var frosset til, broene var glatte på grund af isen. Mens det eftersignende var omkring 3 grades varme.
Det er et dejligt stykke skov, ikke særligt stor, men det er bestemt ikke en plantage eller andet form for skovindustrie. Der er nåletræer, men de ser ikke særligt kommercielt ud. Så der er plads til Hede, mosser, grener og alt ind imellem.

Jeg så også to Stor Flagspætter herhjemme, en han og en hun, og senere i Højvang en til. Så 5 i alt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube