21. Oktober 2020

Regn på alle vinduer ud til haven gjorde det stort set umuligt at se noget. Faktisk lå jeg kun mærke til 2 grønirisk og en spætmejse i dag.
Vi kørte en tur med familien, men jeg fandt ikke ro til at observere noget. En stor flok fugle forsvandt bag en bakke, inden vi havde fumlet kikkerten frem fra tæsken på bunden af bilen. Mon ikke det var Sjaggere.

Men vi har allesammen set følgende video:

Den syntes jeg var rart at se, på grund af de flotte billeder, stemningen etc, men mest af alt på grund af mandens holdning og ideologi omkring naturen. Det der med hellere at komme hjem uden billeder, end at have forstyrret vildt natur. Og dermed også taktiken med at fuglene skal komme til ham i stedet for omvendt. Hans estetiske vinkel er også meget tiltalende. Videoen – og de andere fra hans kanal -kommer sikkert til at have noget inflydelse på mig.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube