19. November 2020

Fugleart nr 108, set i dag: Havørn. Set fra Mossø Vest gennem teleskopen, den var alt for langt væk til kameraet. Det var hundredvis af troldænder som fløj op og som fik min til at se i den retning. Ret højt oppe over flokkene svævede Havørnen, stille og roligt. Endda knopsvanerne foran fugletårnet flygtede fra stedet, måske blev de nervøs af alle de troldænder.

Der var ikke noget helt specialt at se ved Mossøen i dag. To Hvinænder og mange Blishøner og Troldænder. Det mest i øjnefaldende var måske manglen af Lappedykkere. I alt så jeg kun 4 Lille Lappedykkere. Men altså, Havørnen gjorde at alt var godt.

Hjemme var der heller ikke så meget at se. Men da det langsomt blev mørkt kom Stor Flagspætte hannen alligevel. Endnu senere var der en Rødhals på grasplænen, det var åbenbart blevet så mørkt at den nu godt turde gå tur på grasset. Om det nu var en god idé ved jeg ikke, fordi i tusmørket sagde sønnen pludseligt fra sofaen at han kunne se en stor fugl i kirsebærtræet. Det var fordi han sad så lavt og at han dermed kiggede oppe imod det sidste lys, at han kunne se det. Med kikkerten kunne jeg med nød og næppe se Spurvehøgen der, som kiggede rundt i et minut eller to.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube