18. November 2020

Så for første gang Bækløber (dem vi jeg gerne se oftere -ser flot ud), men efter gårsdagens gennemgang af lensetyper, lægger jeg pludseligt pinligt mærke til hvor ringe min nuværende lens er. Disse dyr har faktisk flotte røde prikker. Selvom jeg tog 8 billeder, i ret meget ro og med forskellige indstillinger, er ingen af dem bare nogenlunde skarp. Jeg er heldigt at de har hvide prikker, fordi de kan i hvert fald ses.

Enfin.
Det lignede en meget stille dag. Men børnene var frisk på en lille omvej på vej hjem, hvor vi så 50 Sjaggere ret tæt på i en busk langs vejen. Da jeg stoppede bilen, kom de efterhånden tilbage til busken, og kunne de godt ses gennem kikkerten.
Datteren ønskede at gå en tur, så tog vi til Vestermølle, hvor vi så disse flotte Bækløber, en blomsterende Forglemmejej og en Orange Vægmejer. Ingen fugle at se på Skanderborg Sø desværre.

Og mens vi tilfreds spiste pandekager derhjemme, så vi 4 Musvåger i luften, hvoraf to som drillede hinanden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube