Onsdag 27 April 2022

Boligbirding

Hele 10 Fiskehejre blev det til i dag som fløj forbi vores hus, 6x Syd Vest og 4x Nord Øst. Hvor mange af dem er den samme som flyver frem og tilbage er ikke til at sige, især fordi jeg har observeret dem gennem hele dagen.

På et tidspunkt hvor Misteldrosselens sang kunne høres fra terrassen, så jeg denne fugl i toppen af Sønderbæk skoven. Mon ikke at det er en Misteldrossel?

Om aften, mens børnene blev puttet, stod jeg en halv time midt i haven. Der kom nogle måger forbi som desværre kom bagfra, så jeg kunne ikke helt se hvad det var. Jeg har det også stadigvæk lidt anstrengt med måger. På mine gode dage vil jeg gerne se om jeg kan identificere dem, og en hættemåge tager jeg jo gerne med. Men de unge måger… det har jeg slet ikke styr på, og jeg ved ikke om jeg nogen siden får det.

Stær

Først så jeg 1 Stær som landede på husets tag. Den kiggede med det sammen på gavlen, lige under taget. Den fløj nogle sekunder efter til naboens tag og så også der på gavlens højeste punkt, og lidt efter så jeg at der var to, hvor den ene ventede i træet og den anden så på et tredje hus, også på det højeste punkt af gavlen. Jeg blev lidt trist til møde, fordi jeg mente at de måske ledte efter en redeplads. Men måske tænkte de mere på mad?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube