9. September 2020

Så var den der pludseligt igen, en Hvid Vipstjert, og endda på billedet. Så arten var omkring matriklen fra april til juni, og så en enkelt gang i august og september. Var det ikke noget med at de trækker fra skandinavien sydpå, og dermed passerer Danmark i september?

Til boligfugl af denne uge manglede jeg en Gråkråge. Gennem kikkerten så jeg en langt væk, så jeg var ret tilfreds. Men ved nærmere eftersyn var der 7, og da jeg tog teleskopen frem kunne jeg tælle til 14.

Der var cirka 15 landsvaler som hang nærmest stille i luften i en lidt kraftigt modvind fra markens side. De hang overfor de sidste hus og haver inden marken, og virkede til at vente til der var insekter som blev blæst deres vej. Mon ikke de også kunne drikke lidt på den måde, da det regnede ofte.

Jeg har installeret appen Aves vox på min android telefon, men jeg tvivler lidt om jeg vil bruge det. Det er bare en nemmere genvej til Xeno-canto.org, men koster tid til at få søgeresultaterne downloaded. Så det bruger jeg måske ikke i felten (hvor jeg ikke rigtigt har internet pga mit abonnement). Det er dermed også svært at hurtigt sammenligne forskellige fugtkald eller lignende.
Så det bedste vil nok være at optage en lyd og så høre på det om aften.

Der var også en fint artikel i DOF bladet Pandion om forskellen mellem sang af forskellige sangere i haven og omkring.

Det minder mig om at det kan bestemt betale sig at hole øje med DOF’s hjemmesider og andre sider.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube