10. September 2020

10. September 2020

Dette blev dagens billede fordi det giver mig et fornemmelse af luft og plads. Måske falder jeg for det fordi jeg aldrig kan identificere Hættemåger når de (sikkert) flyver forbi vores matrikel. Men her – Skanderborg Sø – står de så fint og afslappet på randen af en stor sø.

Men det var lidt overraskende at jeg kun så dem, en Knopsvane og 1 Toppet Lappedyker på en forholdsvis hurtigt gåtur langs søen på cirka 15 min. Det er ikke fordi sådan en stor sø bugner af liv.

På stien var der dog mange Guldsmede, Mosaikguldsmede vil jeg mene, og på et tidspunkt var der 4 på en række som fløj med stor fart tæt forbi mit hoved.

Nu er jeg op på hele 36 fuglearter set fra matriklen i denne uge. Men jeg kan desværre næppe se at der kommer flere til i resten af ugen.

I dag var det specialt en flok på 8 Tornirisk som trak opmærksomheden, og 50 Landsvaler i morgensol på husets tag.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube