8. September 2020

Tur til Skårup Sø, hvor jeg undervejs traf disse – ifølge iNaturalist – Efterårsmosaikguldsmede. Måske er det et godt år til Guldsmede, men jeg synes at jeg ser ret mange af dem i øjeblikket. Og de kan være stor.

Men jeg var nok mest spændt på at se hvad søen havde at tilbyde. Og det var 198 Gråænder. Ikke særligt imponerende at finde denne art måske, men at det er så mange gør det vel interessant. Søen har klart en god tiltrækningskraft til mange ænder. Sidste vinter var det jo mindst lige så mange Pibeænder.

Fantastisk at sådan et sø er på gå-afstand, og det få mig til at tænke på at jeg burde lave en liste over hvilken lokaliteter jeg kan regne til at være min “Patch”, min “baghave”. Og så sørge for at jeg kommer de lokaliteter grundigt at kende ved at besøge dem regelmæssigt. Helst også lokaliteter med forskelligt habitat. Åben landskab, Sø, Skov, Overdrev etc. Eller Anebjerg, Sønderbækskoven, Skårup Sø og ikke mindst vores egen haven.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube