9. Marts 2020

Jeg kunne tælle til 28 arter som jeg så i dag, sandsynligvis nogle få mere, men jeg skrev ikke de mest almindelige ned i vores have og omkring (Det vil i øverigt sige at jeg så 35 arter i 4 dage). Turen gik fra min have til Mossøen og tilbage, hvor der var liv ved nogle småsøer.

Viberne var fantastiske. Helt utroligt at jeg hørte en fugl som fløj over mit hoved, og i samme sekund vidste jeg at det var en vibe. Jeg tror ikke at jeg har hørt en vibe mere end 2 gange de sidste 20 år. Der er altså mange ting som man oplever som barn, og som man aldrig glemmer.

I dag så jeg dem ret tæt på, i modsætning til sidste gang i Klostermølle, hvor jeg havde brug for hjælp af nogen med en teleskop for at kunne se at det var viber jeg kunne ane i baggrunden.

Og efter en god dag i felten, hvor jeg helt fint kunne så grågæs (i modsætning til i går)

og altså viber

og 2 steder hvor der var stær (endda syngende foran redekasser),

kom jeg hjem og kunne se noget i grasset:

2 agerhøns, nyt på min liste over de arter jeg har set i de sidste år.
Sikke en afslutning.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube