8. Marts 2020

Jeg brugte denne søndag på at lave en liste over de fugle jeg kunne se fra matriklen, og kom til sammen med observeringer fra i går indtil videre til 15 arter – fordi art nr 16 ikke kunne bestemmes – mon ikke de gæs på billede er grågæs, men helt sikker er jeg ikke, og 3 bruger af iNaturalist kunne heller ikke sige mere end at de er fra genus “Anser”.
Syndt, fordi så ofte kommer der nu heller ikke en flok gæs forbi.

Ellers har jeg læst meget om Anebjerg, jeg har forsøgt at hive alt information frem, og ved nu en del mere. Jeg forstår nu at området, ud over boligområde, først og fremmest er tønkt som aktivitets område med beskyttelse af vigtige vandreservoire som første prioritet.
Jeg kan også se at der nok snart bliver bygget på den anden side af vejen hvor vi bor. Heldigvis i første omgang ikke for alvor i vores udsigtsfeldt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube