7. Marts 2020

Og i dag så jeg selvfølgeligt endnu en hare, en kilometer væk fra det andet sted. Kan det så i theori have været den samme?

Jeg gik en tur i Anebjerg-området, og fik vist en lille flok halemejser, hørte en gulspurv og sammen med familien så vi lidt rundt ved Gram, hvor der til og med var 6 grågæs tæt ved vejen.

En god dag, hvor jeg nok fandt ud af at jeg for alvor går fuglevejen. Mon ikke det bliver Fugle og natur om sommeren, og fugle om vinteren.

Ah, og det startede faktisk med 3 grønirisk på foderbrættet mens vi spiste morgenmad. Hele familien så til og var med til at lave en liste over de fugle vi så. 7 arter i 15 min.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube