9. Juni 2020

Der er mange af denne skumpletter i planterne i haven i øjeblikket. Måske er det skumcikader.

Der var flere svirrefluer synligt i haven, men jeg kunne ikke fotografere mere end en, og den ene skal jeg bearbejde og undersøge endnu.

Jeg har forsøgt mig med en (spar)lamp og en hvid lægen udenfor i mørke, for at se om jeg kunne se nogle natsværmer. Men så nemt er det altså heller ikke. En sparlamp er nok udueligt til formålet, og jeg så ingenting. Heller ikke i lyset af lysstofrøren fra garagen. Intet.

En skakbræt i ukrudtet i indkørsel, jeg kunne tage et billede med mobilen.

Der er nogle flere observationer, som jeg ikke kunne udarbejde nu, fordi jeg valgte at prøve det med natsværmer. Men der skal en anden lamp til.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube