8. Juni 2020

8. Juni 2020

En kort men god dag udenfor. Først bland andet dette insekt, som jeg ikke ved hvad er, så en stregbredpande og en 2 langbenmyg.

Så tog jeg lidt tid til at se på fuglene fra terassen, og blev overrasket af denne fugl_

Det ligner måske en havesanger, eller? Jeg har ikke haft tid til at se på det i alt ro, men jeg håber at jeg finder ud af det, fordi det må være en nyhed for vores have. Og det er da noget specialt.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube