7. Juni 2020

7. Juni 2020

Endnu en gang var det børnene som gjorde det nemt at få en observation fra haven. Datteren kom og hentede mig, og viste mig denne Violetrandet Løber, som åbenbart havde gemt sig under en spade.

Den blev fundet 2 meter fra et sted hvor jeg to gange har fundet en Kornet Løber, som er fra samme familie Carabus. Jeg undrer mig over om de er nataktiv, men jeg kunne ikke umiddelbart finde det.

Det er i hvert fald rovdyr, kan jeg forstå.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube