6. Juni 2020

6. Juni 2020

Havesnegl eller Lundsnegl? Jeg vil mene Havesnegl, men kan man se lippen af sneglen, eller skal den derfor komme ud af huset?

Men sikke en flotte farver, og på billederne kan jeg se de linier af indersiden af huset, som minder meget om blodbaner og lignende.

Og desværre:

Den er nok fløjet mod vinduet, da den lå foran et stort vinduesparti. Forhåbentlig er det en af de unge. Jeg mente ellers at musvitterne i går var i gang med at fodre, og at de unge ikke kan flyve godt endnu når de forlader reden. Men det er stille ved redekassen… så jeg håber bare at dramaet har begrænset sig til 1 unge.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube