5. Juni 2020

Så er det i dag at der kommer et billede af Canadagæs som første. Der var ikke mange observationer ellers i dag, på en regnvejrsmorgen med endda en meget kort haglbyge.

Denne gang tælte jeg 94 Canadagæs, som igen fløj NØ over byen.

Talte med sønnen om at der åbenbart findes mere end 7 million dyrearter, og at der “kun” er 1,2 million beskrivet. Så der er rigtig mange dyr som ikke kendes endnu.
Og jeg har allerede lidt svært at finde 500 dyrearter i et år.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube