9. Januar 2021

Nogle af de 506 Grågæs vi så på en familietur ved Gjesing. De landede lidt længere væk fra os, men det lykkedes at køre på en lille afstand forbi den mark hvor de landede. Det var en stor flok som de fløj lavt over marken inden de landede.

Selveste Gammel Gjesing Fredskov var fint, vi kom ikke så langt fordi vi uheldigvis gik en meget kortere runde end planlagt. Men skoven er et besøg værd.

Art nr 29 kom også i hus til årets Forårs Boligbirding: Spætmejse. 29 arter i 9 dage er langt over forventning, så det bliver nok lidt stille på Boligbirding fronten fra nu af, det bliver svært at tilføje meget mere.

Jeg har hygget mig med at tage billeder i halvmørke, omkring kl 16. Det gik forbavsende godt – men støj fri og skarp er de selvfølgeligt ikke. En solsort kom til under 1 meter fra mig, jeg havde faktisk svært at stille skarp så tæt på. Men da var lyset så ringe at de er ret uskarp. For at kunne genkende en art er det dog ingen problem.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube