9. August 2020

Endnu en varm dag, med 31 grader inde i huset. Rågen sveder det ud på træet, mens Tårnfalken holder øje med marken fra det andet træ i vores havekant.

Om morgen er der 12 Skovspurve ved foderbrættet. Jeg skriver det ned, men må så lige tænke over hvad jeg gør når Spurvehøgen kommer forbi, og tager, tilsyneladende afslappet, en Skovspurv fra terassen. Altså, der var 12 i morgens, men det er i hvert fald 1 mindre nu. Så jeg ændrer det til 11.

Det blev til 22 fuglearter set på eller fra matriklen denne uge. Pas mal.

Og så finder jeg ud af at dette åbenbart også er en svirreflue-art.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube