8. April 2020

Pludseligt er der mere liv i haven, især insekterne flyver omkring i større antal.
Jeg tror jeg så omkring 10 Stor Humlefluer, 3 Nældens takvinge og forskellige bier, hvor af denne Osmia Bicornis (Følg med her og se om andre også synes at det er en O. Bicornis). Rødpelset Jordbi var der også igen, nu på et andet sted i haven, og i dag med en mere klart gul/orange bagdel. Umiddelbart skulle man tro at det ikke var den samme som for 3 dage siden.

Og efter mange ugers vente- og kiggetid, så jeg endeligt en fasan fra vores matrikel. Det er så klart at de er der, deres råb høres fra stor afstand, men det var kun med heldt at jeg også så en i dag. Den gik lige bag en gruppe kragefugle på marken, en gruppe som jeg tjekkede gennem kikkerten for at se om der også var Alliker iblandt. En hun fasan på afstand er godt nok svært at finde.

Piletræerne begynder også at komme til liv:

Aften afsluttedes med et vidunderligt sang af en skovspurv, som blev ved i langt tid i busken ved siden af terassen. Jeg kunne desvære ikke optage det fordi naboen også var godt i gang med et projekt.
Da solen ramte horisonten forsvandt skovspurven.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube