7. april 2020

7. april 2020

Gul anemone fra vores have. Flot, men måske en mindre god nyhed, fordi:

Planten anses for at være indikatorplante for næringsrig muldbund af den allerbedste slags.  (Se også her.) Og det betyder at det kan være op ad bakke med at få en stor biodiversitet i haven, fordi rig jord er god næring til de få stærkeste planter.
Men vi får se, når børnene leger i haven, skaber de vel plads til nye arter en gang imellem.

Fand en Skrubtudse på på stien, det er åbenbart tid til dem.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube