6. Oktober 2020

6. Oktober 2020

Stille dag med ikke alt for store oplevelser.

Jeg hørte endeligt en Allike dag jeg luftede ud i huset og der kom en overflyvende.

En stor stankelben på bagdøren, opdaget af datteren:

Og så opdagede vi om aften at vi havde mus inde i huset. Så vi tog faldene frem og fangede samme aften 3 mus – levende, så de kunne bare bringes langt væk i naturen.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube