6. Oktober 2020


Stille dag med ikke alt for store oplevelser.

Jeg hørte endeligt en Allike dag jeg luftede ud i huset og der kom en overflyvende.

En stor stankelben på bagdøren, opdaget af datteren:

Og så opdagede vi om aften at vi havde mus inde i huset. Så vi tog faldene frem og fangede samme aften 3 mus – levende, så de kunne bare bringes langt væk i naturen.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.