6. Juli 2020

Fundet på et kort besøg til Århus, ved et stort inkøbscentrum. Der har altid været mange sølvmåger på og omkring taget der, gad vide hvorfor, men måske ligner situationen på taget deres naturlige ynglested. Jeg vil nok mene at der er en ung Sølvmåge. Edit: Stormmåge ifølge iNaturalist.
Den er måske sejlet ned fra taget, og må nu håbe på hjælp fra oven.

Der var også et bysvalerede på vægen af et andet inkøbscentrum, med 4 bysvaler omkring det.

Ellers en stille dag, hvor jeg opdagede DOF’s fine arkiv med videoer af syngende fugle, et rigtigt godt sted at studere fuglesang.

Jeg tænker over hvad jeg kan med fugleobservationer, men jeg ved så lidt, at jeg bare burde bruge dem til at se hvad der findes, og slå op dem som jeg lægger mærke til. For eksempel er Rødstjerten meget synligt i vores have i øjeblikket. En hun, da jeg kan læse at hannen først taber farverne om efteråret.

I de seneste dage har jeg set nogle gæs og ander i luften igen, uden at kunne se hvad det var. Er de allerede begyndt at øve sig på efterårstrækket?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube