5. Juli 2020

Denne snegl er egentligt ret flot, syntes jeg. Jeg har set denne farvekombination før, og har også posted det på iNaturalist, men den kom ikke længere end “Underslægt Arion”. Lad os se om det går bedre denne gang.

Om aften en langsomt tur til Skårup Sø, hvor der nu ikke sker det helt store. Blishønerne har fået unge, gråænderne sover. Ellers ikke. På vej dertil var der dog en del Gulspurve. Mon ikke det var 6 af dem. Og de er ofte ikke bange, og poserer gerne lidt.

Dagens fugleobservation var måske nok denne Mursejler. Det er kon tredje gang at jeg ser en Mursejler.

Jeg begynder endnu mere at tænke over om jeg kan finde på en måde at observere fuglene på som er mindre tilfældigt, og som kan derfor give en anderledes information. En slags private punkttællinger, eller måske skal jeg fordybe mig i de enkelte fuglearter for at vide mere om dem.
Jeg har lyst til at lede lidt på nettet for at se hvad andre har skrevet over mulighederne med fugleobservationer.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube