4. Juli 2020

I dag er det 1 år siden at jeg oprettede en profil på iNaturalist. Det har været et godt og meget lærrig år, og jeg er meget glad for at jeg startede med at registrere observationer. Det er noget andet at tænke “hé, en fugl/insekt/plant”, eller at forsøge at tage billeder af det for at nøjagtigt at finde ud af hvad for en fugl/insekt/plant man ser.

Det blev til 1404 observationer af, indtil videre, 559 arter.
274 Insektarter
99 Fuglearter
93 Plantearter
36 Svampe og Lav
20 Spindlere
10 Pattedyr
8 Bløddyr

Der er nok meget mere end 15.000 insektarter i Danmark, iNaturalist har registreret cirka 3500. Af fugle regnes der med at man med tålmodighed burde kunne finde 200 arter i Danmark, og hvis man er opsøgende nok noget over 300 arter.
Af planter er der p.t. registreret 3700 arter i iNaturalist. Svampe og Lav 750 arter, Spindlere 286. Pattedyr (minus zoo-dyrene) cirka 65 arter. Bløddyr 180.

Dvs på basis af disse meget upræcise tal har jeg fundet cirka
30% af Fuglearterne i iNaturalist,
15% af Pattedyrene
8% af Insekterne
7% af Spindlere
4,8% af Svampene og Lav
4,5% af Bløddyr
2,5% af Planterne


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube