3. Juli 2020

Dagens billede er af en Gærdesanger, da jeg så den flere gange i dag og kunne tage en del billeder.
Faktisk var der 2 i vores have i dag, og jeg er ret sikker på at denne på billede er en ungfugl, som ikke helt har lært at skjule sig endnu.

Den kom også ofte i billedet fordi jeg brugte hele 5 timer på at se fra stuen ind i haven og tælle fugle (mens jeg samtidigt hold øje med børnene). Og så meget tålmodighed plejer at blive belønnet. Det blev også til mange arter som er lidt specialt i vores have. Rødstjert for eksempel, Munk, Gulspurv, Spætmejse, Stær og altså 2 Gærdesanger. Alt i alt 21 arter, set på eller fra matriklen.

Nu at 2020 er halvvejs, er det faktisk interessant at se at jeg indtil videre i 2020 iNaturalist har registreret som fundet på matriklen:

109 Insekter
30 fuglearter
17 planter
7 Spindler/Edderkopper
3 Svampe/Lav
2 Bløddyr (Pantersnegl og Havesnegl)
1 lille vandsalamander
1 Pattedyr – mus (“Rubert”)

I 2019 startede jeg med iNaturlist den 4. Juli – og nåede jeg op til for eksempel:

84 Insekter
27 Fuglearter
8 plantearter
12 Spindler/Edderkopper

Så selvom jeg ikke synes at jeg er så opmærksom på insekter indtil videre, har jeg dog klart registreret flere end i det anden halvdel af 2019. Men alt i alt er det kun 170 arter registret på matriklen. Det er ikke meget.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.