3. Juli 2020

Dagens billede er af en Gærdesanger, da jeg så den flere gange i dag og kunne tage en del billeder.
Faktisk var der 2 i vores have i dag, og jeg er ret sikker på at denne på billede er en ungfugl, som ikke helt har lært at skjule sig endnu.

Den kom også ofte i billedet fordi jeg brugte hele 5 timer på at se fra stuen ind i haven og tælle fugle (mens jeg samtidigt hold øje med børnene). Og så meget tålmodighed plejer at blive belønnet. Det blev også til mange arter som er lidt specialt i vores have. Rødstjert for eksempel, Munk, Gulspurv, Spætmejse, Stær og altså 2 Gærdesanger. Alt i alt 21 arter, set på eller fra matriklen.

Nu at 2020 er halvvejs, er det faktisk interessant at se at jeg indtil videre i 2020 iNaturalist har registreret som fundet på matriklen:

109 Insekter
30 fuglearter
17 planter
7 Spindler/Edderkopper
3 Svampe/Lav
2 Bløddyr (Pantersnegl og Havesnegl)
1 lille vandsalamander
1 Pattedyr – mus (“Rubert”)

I 2019 startede jeg med iNaturlist den 4. Juli – og nåede jeg op til for eksempel:

84 Insekter
27 Fuglearter
8 plantearter
12 Spindler/Edderkopper

Så selvom jeg ikke synes at jeg er så opmærksom på insekter indtil videre, har jeg dog klart registreret flere end i det anden halvdel af 2019. Men alt i alt er det kun 170 arter registret på matriklen. Det er ikke meget.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube