4. Oktober 2020

En spænnende dag med en cykeltur til Hvolbæk (Jeg så en Ringdue flyve over lokaliteten Hvolbæk Sø! – Så nu er der en ny obs siden 2016 på den lillebitte brandkær lokalitet) og tilbage via Skårup Kirkevej med udsigt over Skårup Sø.

Det blev til blandt andet en del småfugle ved Skårup, blandt andet denne Stillits. I Skårup Sø var der nogle Pibeænder og i den lille sø på hjørnet af Fruering lokaliteten var der 2 Krikænder.

Da familien også cyklende lidt i Højvang, blev det alt i alt til 21 fuglearter.

Og faktisk også en flot carabus løbebille i skuret.

Manden som bor ved siden af “fuglereservatet” Hvolbæk Sø (og som syntes at betegnelsen “Sø” var lidt komisk for en brandkær) fortælte at han havde set 8 Røde Glenter på den anden side af hans gård, og det flere gange. Han mente at det lignede at de hjalp ungerne med at fouragere.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube