31. Januar 2020

Udarbejdet de sidste billeder fra i går, med træløberen(det perfekte billede -for min kamera – var der desværre ikke helt) og (endeligt! Mit første for iNaturalist) egern.

Og så var der gårsdagens overraskelse:

Jeg havde godt nok turet gennem min kikkert over Skanderborg Sø, for at se om der ikke gemte sig en anden art end troldand i de store grupper. Men jeg kunne ikke finde noget. På billeded af – hvad jeg tænkte var – en sølvmåge var dog bl.a. disse ander, som iNaturalist bestemte som hvinande.
Selvom jeg – siden juni 2019 -kun er på 66 fuglearter som jeg kunne tage et eller andet billede af -er det allerede blevet lidt svært af finde nye arter i omgivelsen. Men det lykkedes altså på denne tilfældige måde i går. Hvinand havde jeg nemlig ikke endnu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube